# დასახელება CPV კოდი
1 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები 03100000
2 ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული 03200000
3 მეცხოველეობის პროდუქტები, ნანადირევი და თევზჭერის პროდუქტები 03300000
4 მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები 03400000
5 საწვავი 09100000
6 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები 09200000
7 ელექტროენერგია, გათბობა, მზისა და ბირთვული ენერგია 09300000
8 ქვიშა და თიხა 14200000
9 ქიმიური და სასუქი მინერალები 14300000
10 მარილისა და სუფთა ნატრიუმის ქლორიდი 14400000
11 სამთო მრეწველობასა და კარიერის დამუშავებასთან დაკავშირებული პროდუქტები 14500000
12 ლითონის მადანი და შენადნობები 14600000
13 ძირითადი ლითონები 14700000
14 სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი 14800000
15 აღდგენილი მეორადი ნედლეული 14900000
16 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 15100000
17 მზა და დაკონსერვებული თევზი 15200000
18 ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები 15300000
19 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები 15400000
20 რძის პროდუქტები 15500000
21 დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები 15600000
22 ცხოველის საკვები 15700000
23 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000
24 სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები 15900000
25 სასოფლო 16100000
26 მოსავლის ასაღები მანქანები 16300000
27 შესაწამლი მანქანები სოფლის მეურნეობის ან მებაღჩეობისათვის 16400000
28 ავტომტვირთველი ან თვითმცლელი ტრაილერები და ნახევარტრაილერები სოფლის მეურნეობისათვის 16500000
29 სპეციალიზებული სასოფლო 16600000
30 ტრაქტორები 16700000
31 სასოფლო 16800000
32 სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 18100000
33 გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი 18200000
34 ტანსაცმელი 18300000
35 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები 18400000
36 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 18500000
37 ბეწვეული და ბეწვეულის ნივთები 18600000
38 ფეხსაცმელი 18800000
39 საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები 18900000
40 ტყავი 19100000
41 საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები 19200000
42 ტექსტილის ნართი და ძაფი 19400000
43 რეზინისა და პლასტმასის მასალები 19500000
44 ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი 19600000
45 სინთეტიკური რეზინი და ბოჭკოები 19700000
46 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები 22100000
47 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები 22200000
48 ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა 22300000
49 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები 22400000
50 საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან ბეჭდვისას გამოსაყენებელი სხვა საშუალებები 22500000
51 საღებავი 22600000
52 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები 22800000
53 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა 22900000
54 აირები 24100000
55 საღებავები და პიგმენტები 24200000
56 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები 24300000
57 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები 24400000
58 პლასტმასი პირველადი ფორმით 24500000
59 ფეთქებადი ნივთიერებები 24600000
60 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები 24900000
61 საოფისე მანქანა 30100000
62 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 30200000
63 ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები 31100000
64 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა 31200000
65 იზოლირებული მავთული და კაბელი 31300000
66 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები 31400000
67 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები 31500000
68 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა 31600000
69 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები 31700000
70 რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო 32200000
71 ტელე 32300000
72 ქსელები 32400000
73 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები 32500000
74 სამედიცინო მოწყობილობები 33100000
75 ფარმაცევტული პროდუქტები 33600000
76 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 33700000
77 აუტოფსიისა და მორგისთვის საჭირო მოწყობილობები და აქსესუარები 33900000
78 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 34100000
79 სატრანსპორტო საშუალებების ძარები, მისაბმელები ან ნახევრადმისაბმელები 34200000
80 ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის 34300000
81 მოტოციკლეტები, ველოსიპედები და მოტოციკლეტის ეტლები 34400000
82 გემები და ნავები 34500000
83 რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები და მოძრავი შემადგენლობა და თანმდევი ნაწილები 34600000
84 თვითმფრინავები (საჰაერო ხომალდები) და კოსმოსური ხომალდები 34700000
85 სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები 34900000
86 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები 35100000
87 საპოლიციო მოწყობილობები 35200000
88 იარაღი, საბრძოლო მასალა და აქსესუარები (თანმდევი ნაწილები) 35300000
89 სამხედრო მანქანები და თანმდევი ნაწილები 35400000
90 საბრძოლო გემები და თანმდევი ნაწილები 35500000
91 სამხედრო საჰაერო ხომალდები/თვითმფრინავები, რაკეტები და კოსმოსური ხომალდები 35600000
92 სამხედრო ელექტრონული სისტემები 35700000
93 ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები 35800000
94 მუსიკალური ინსტრუმენტები და ნაწილები 37300000
95 სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა 37400000
96 თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები 37500000
97 ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები 37800000
98 სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები 38100000
99 გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები 38200000
100 საზომი ხელსაწყოები 38300000
101 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები 38400000
102 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 38500000
103 ოპტიკური ხელსაწყოები 38600000
104 ტაიმერები და მსგავსი მოწყობილობები; პარკინგის აპარატები/საათები 38700000
105 საწარმოო პროცესებისა და დისტანციური მართვის მოწყობილობები 38800000
106 შეფასებისა და ტესტირების სხვადასხვა სახის ხელსაწყოები 38900000
107 ავეჯი 39100000
108 ავეჯის აქსესუარები 39200000
109 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები 39300000
110 ქსოვილის ნივთები 39500000
111 საოჯახო ტექნიკა 39700000
112 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია 39800000
113 ბუნებრივი წყალი 41100000
114 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის 42100000
115 მანქანა 42200000
116 სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები და ქურები 42300000
117 ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები 42400000
118 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები 42500000
119 ჩარხები 42600000
120 ქსოვილების, ტანსაცმლისა და ტყავის წარმოების მანქანა 42700000
121 ქაღალდის ან მუყაოს საწარმოებელი მანქანა 42800000
122 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა 42900000
123 სამთო მანქანა 43100000
124 მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან დაკავშირებული) ნაწილები 43200000
125 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები 43300000
126 მინერალების დასამუშავებელი და სამსხმელო ფორმების მოდელირების მოწყობილობები 43400000
127 მუხლუხა სატრანსპრტო საშუალებები   43500000
128 სამთო მრეწველობის, კარიერული დამუშავებისა და სამშენებლო მანქანების ნაწილები   43600000
129 მეტალურგიული დანადგარები და მათთან დაკავშირებული ნაწილები 43700000
130 საამქროს დანადგარები 43800000
131 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები 44100000
132 სტრუქტურული მასალები 44200000
133 კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები 44300000
134 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები 44400000
135 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები 44500000
136 ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები 44600000
137 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 44800000
138 სამშენებლო ქვა, კირქვა, თაბაშირი და ასპიდური ფიქალი 44900000
139 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები 45100000
140 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 45200000
141 სამშენებლო 45300000
142 შენობის დასრულების სამუშაოები 45400000
143 სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის/ინჟინერიის მანქანა 45500000
144 პროგრამული უზრუნველყოფის სამრეწველო პაკეტები 48100000
145 ქსელების, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები 48200000
146 დოკუმენტების, გრაფიკული გამოსახულებების შექმნის, გამოსახულების დამუშავების, დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები 48300000
147 საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები 48400000
148 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები 48500000
149 მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები 48600000
150 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები 48700000
151 საინფორმაციო სისტემები და სერვერები 48800000
152 სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები 48900000
153 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 50100000
154 თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები 50200000
155 პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები 50300000
156 სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება 50400000
157 ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა 50500000
158 უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება 50600000
159 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება 50700000
160 სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება 50800000
161 ელექტრო 51100000
162 საზომი, შესამოწმებელი, საცდელი და სანავიგაციო მოწყობილობების მონტაჟი 51200000
163 საკომუნიკაციო მოწყობილობების მონტაჟი 51300000
164 სამედიცინო და ქირურგიული მოწყობილობების მონტაჟი 51400000
165 მანქანა 51500000
166 კომპიუტერებისა და საოფისე მოწყობილობების დამონტაჟება 51600000
167 ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობების მონტაჟი 51700000
168 ლითონის კონტეინერების მონტაჟი 51800000
169 მართვისა და კონტროლის სისტემების მონტაჟი 51900000
170 სასტუმროს მომსახურება 55100000
171 ბუნების წიაღში დასვენება და სხვა ადგილები დაბინავებისთვის, სასტუმროების გარდა 55200000
172 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები  55300000
173 სასმელების მიტანის მომსახურება 55400000
174 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება   55500000
175 საცალო ვაჭრობის მომსახურებები 55900000
176 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 60100000
177 სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურებები 60200000
178 მილსადენი ტრანსპორტის მომსახურებები 60300000
179 საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებები 60400000
180 კოსმოსურ სატრანსპორტო სისტემასთან დაკავშირებული მომსახურებები 60500000
181 წყლის ტრანსპორტის მომსახურებები 60600000
182 ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები 63100000
183 ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები 63500000
184 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები 63700000
185 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები 64100000
186 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 64200000
187 წყლის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 65100000
188 გაზის განაწილება და მასათან დაკავშირებული მომსახურებები 65200000
189 ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 65300000
190 ენერგომომარაგების სხვა წყაროები და ელექტროენერგიის განაწილება 65400000
191 მრიცხველის ჩვენების წაკითხვა 65500000
192 საბანკო და საინვესტიციო მომსახურებები 66100000
193 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 66500000
194 სახაზინო მომსახურებები 66600000
195 გადაზღვევის მომსახურებები 66700000
196 კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 70100000
197 კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი 70200000
198 უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა მესამე პირებისთვის ანაზღაურების სანაცვლოდ ან ხელშეკრულების საფუძველზე 70300000
199 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 71200000
200 საინჟინრო მომსახურებები 71300000
201 მომსახურება ურბანული დაგეგმარებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის სფეროში 71400000
202 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 71500000
203 ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები 71600000
204 მონიტორინგი და კონტროლი 71700000
205 საკონსულტაციო მომსახურება წყალმომარაგებასა და ნარჩენებთან დაკავშირებით 71800000
206 ლაბორატორიული მომსახურებები 71900000
207 აპარატურულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები 72100000
208 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები 72200000
209 მონაცემთა მომსახურება 72300000
210 ინტერნეტმომსახურებები 72400000
211 კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები 72500000
212 კომპიუტერული უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურებები 72600000
213 კომპიუტერული ქსელის მომსახურება 72700000
214 კომპიუტერის შემოწმება და ტესტირება 72800000
215 კომპიუტერის მონაცემების სარეზერვო დუბლირება და კატალოგების კონვერტირება 72900000
216 მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში 73100000
217 კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები 73200000
218 კვლევისა და განვითარების დაპროექტება და განხორციელება 73300000
219 კვლევისა და განვითარების მომსახურება უსაფრთხოებისა და დაცვის (თავდაცვის) მასალებთან დაკავშირებით 73400000
220 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
221 საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა 75200000
222 სავალდებულო სოციალურ დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურებები 75300000
223 პროფესიონალური მომსახურებები გაზის მრეწველობისათვის 76100000
224 პროფესიონალური მომსახურებები ნავთობმრეწველობისათვის 76200000
225 ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურებები 76300000
226 ჭაბურღილის კოშკურის განთავსებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 76400000
227 მომსახურებები ხმელეთზე და შელფზე 76500000
228 მილსადენების დათვალიერება/ინსპექტირება 76600000
229 სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 77100000
230 სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 77200000
231 მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 77300000
232 ზოოლოგიური მომსახურებები 77400000
233 მეცხოველეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 77500000
234 ნადირობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 77600000
235 თევზის რეწვასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები 77700000
236 აკვაკულტურასთან დაკავშირებული მომსახურებები 77800000
237 მეფუტკრეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 77900000
238 იურიდიული მომსახურებები 79100000
239 საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები 79200000
240 ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა 79300000
241 ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები 79400000
242 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები 79500000
243 პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 79600000
244 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 79700000
245 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 79800000
246 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 79900000
247 მომსახურებები დაწყებითი განათლების სფეროში 80100000
248 მომსახურებები საშუალო განათლების სფეროში 80200000
249 მომსახურებები უმაღლესი განათლების სფეროში 80300000
250 ზრდასრულების სწავლება და სხვა საგანმანათლებლო მომსახურებები 80400000
251 სატრენინგო მომსახურებები 80500000
252 პროფესიული მომზადება უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების სფეროში 80600000
253 ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები 85100000
254 ვეტერინარიული მომსახურებები 85200000
255 სოციალური დახმარების სამსახური და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 85300000
256 ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები 90400000
257 ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები 90500000
258 ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები 90600000
259 მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში 90700000
260 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება 90900000
261 კინო 92100000
262 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები 92200000
263 გასართობი მომსახურებები 92300000
264 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები 92400000
265 ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურული დაწესებულებების მომსახურებები 92500000
266 სპორტული მომსახურებები 92600000
267 საწევრო ორგანიზაციების მომსახურებები 98100000
268 თანაბარ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები 98200000
269 სხვადასხვა მომსახურება 98300000
270 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით 98500000
271 ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციებისა და ორგანოების მიერ გაწეული მომსახურებები 98900000
272 ინტერნეტი 92700000